Klauzula RODO

 

 393px-POL Radzionkw COA.svg

 

 

Klauzula informacyjna

 

 

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2016/679, dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Waszego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 8a, 41-922 Radzionków.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 4 w Radzionkowie.
 3. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz Waszego dziecka w celu:
 • przeprowadzenia procedury przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na podstawie art. 133 i art. 150 i art.151 Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO;
 • zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art.
  9 ust. 2 lit a RODO;
 1. Dane mogą być udostępniane przez Administratora danychpodmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 2. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania edukacji dziecka i przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o narodowym zakresie archiwalnym i archiwach, a w poszczególnych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych oraz wycofania zgody.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby oraz dziecka, prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa .
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z prowadzoną procedurą przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki.

 

KALENDARZ SZKOLNY

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

filmy

My na mapie