Dokumenty do pobrania

 

 393px-POL Radzionkw COA.svg

 

  Karta zgłoszenia ucznia na obiady w stołówce szkolnej  - [pobierz]

  Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy - [pobiarz]

  Zwolnienie ucznia z zajęć w-f - [pobierz]

   Regulamin przyznawania stypendium za naukę i osiągnięcia sportowe - [pobierz]

    Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawchy - [pobierz]

    Procedura poprawy frekwencji wśród uczniów - [pobierz]

    Procedury związane z bezpieczeństwem - [pobierz]

    Regulamin Dziennika Elektronicznego - [pobierz]

    Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych - [pobierz]

    Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole - [pobierz]

    Regulamin organizacji imprez i uroczystości szkolnych - [pobierz]

KALENDARZ SZKOLNY

filmy

My na mapie