Historia

 

 393px-POL Radzionkw COA.svg

 

Szkołę Podstawową Nr 4 zbudowano w latach 60-tych w czasie trwania w całej Polsce akcji "1000 szkół na tysiąclecie". Fundatorem budynku była załoga Kopalni Radzionków. 28 sierpnia 1965 roku uroczystego otwarcia szkoły dokonał gen. Jerzy Ziętek. W swoim krótkim przemówieniu wyraził on słowa uznania pod adresem fundatora budynku i społeczeństwa miasta Radzionków. Poza tym wkład fundatora został upamiętniony w akcie erekcyjnym i uwidoczniony w treści tablicy pamiątkowej, która została wmurowana przy wejściu głównym. W tym samym dniu szkole nadano imię Józefa Lompy - bojownika o polskość Śląska.

Pierwszym kierownikiem została pani Eugenia Wydro, którą po odejściu w 1974r. na emeryturę zastąpił pan Ireneusz Morawiak.

W 1975r. w całej Polsce nastąpił nowy podział administracyjny kraju. Radzionków utracił prawa miejskie i został przyłączony do Bytomia. W związku z tym wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze rozpoczęły pracę pod kierownictwem Wydziału i Wychowania w Bytomiu. Jednocześnie nastąpiła zmiana numeracji szkół w wyniku, której szkole przyporządkowano numer 19. Dzięki staraniom załogi KWK "Powstańców Śląskich" /dawniej KWK Radzionków/ 9 grudnia 1978r. Szkole nadano sztandar. Uroczystość nadania zbiegła się z 60-tą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

W roku szkolnym 1988/89 kierownictwo szkoły przejęła pani  Irena Tobór. Jednocześnie w szkole rozpoczęły się przygotowania do obchodów 25-lecia szkoły, na które zaproszeni zostali byli pracownicy, władze oświatowe i  przyjaciele szkoły.

Od 1999r. obowiązki dyrektora szkoły przejęła mgr Halina Hypki. Zmiana dyrektora zbiegła się z realizacją reformy oświatowej, zgodnie z którą szkoła podstawowa kształci uczniów klas I - VI. W roku 2001 nastąpiło połączenie  Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 4 pod wspólną nazwą Szkoły Podstawowej  nr 4 w Radzionkowie. W roku 2003 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 utworzono Gimnazjum nr 2 w Radzionkowie i od tego momentu szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie.

30 kwietnia 2010 roku odbyło się oficjalne otwarcie kompleksu sportowego "Orlik". Program obchodów obejmował m.in. Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej, mecz koszykówki, pokazy sportowe, taneczne oraz konkursy dla publiczności. W tym samym roku 4 grudnia Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych świętował również otrzymanie nowego sztandaru oraz 45 – lecie swojego istnienia.

Ważną datą w historii szkoły był 20 października 2015 roku, kiedy to odbył się jubileusz 50 – lecia istnienia placówki. Z tej okazji miała miejsce uroczysta akademia, którą poprzedziła Msza święta w intencji pracowników, uczniów i absolwentów. Wśród zaproszonych gości byli burmistrz miasta Radzionków Gabriel Tobor, dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i kulturalnych, proboszcz parafii w Rojcy oraz absolwenci i rodzice.

1 września 2017 roku zgodnie z reformą edukacji, która m.in. zakładała likwidację gimnazjum, Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych zmienił nazwę na Szkołę Podstawową nr 4. Rok później 1 września 2018 roku nowym dyrektorem szkoły została pani mgr Lidia Dylewska.

 

GALERIA

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

filmy

My na mapie