STRONA GŁÓWNA

 

 393px-POL Radzionkw COA.svg

 

  • Witaj szkoło
  • Klasy z rozszezonym jezykiem angielskim
  • Nauka plywania i jazdy na nartach

Światowy Dzień bez Papierosa (ang. World No Tobacco Day) – to zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto obchodzone 31 maja, mające na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu.

Wyliczanie zagrożeń i szkodliwych skutków płynących z palenia, tylko do pewnego stopnia zniechęca do sięgnięcia po papierosa. Warto budować  w świadomości młodzieży wizerunek człowieka, który nie pali papierosów i czuje się z tym dobrze.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie wzięli udział w III edycji  Programu "Bieg po zdrowie", realizowanej przez Państwową  Inspekcję  Sanitarną  woj. śląskiego. Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” przeznaczony dla dzieci w wieku 9-10 lat, był  źródłem rzetelnej wiedzy na temat zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego, ukazywał korzyści wynikające z niepalenia papierosów, a jednocześnie sprzyjał wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów. Wychowawczynie  klas czwartych, panie: Barbara Janta, Elżbieta Krzemińska i Agnieszka Hypki, otrzymały niezbędne materiały edukacyjne – podręcznik, zestaw plakatów i ankiet, a uczniowie - zeszyty ćwiczeń. Forma przeprowadzania lekcji metodami aktywizującymi pozwalała  na swobodne wypowiedzi, refleksje, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń, zachęcała do dyskusji. Podstawą zajęć, było stymulowanie kreatywności i aktywności, wyrabianie u dzieci świadomej umiejętność radzenia sobie  w sytuacjach zagrożenia dla ich zdrowia. Rodzice, do których także kierowany  był program, uczestniczyli w spotkaniach dla nich zorganizowanych, aktywnie włączali się w realizacje konkretnych zadań i służyli swoim dzieciom pomocą. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach profilaktyczno – wychowawczych na temat szkodliwości palenia papierosów oraz zachowań asertywnych, prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Dopełnieniem działań antynikotynowych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 4 w Radzionkowie, były plakaty, przygotowane przez uczniów klas IV- VII pod kierunkiem pani Elżbiety Krzemińskiej. Tematyka prac obejmowała aspekt następstwa używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, propagowania przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego. Podjęte działania wpisywały  się w realizację programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, a uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem w tematykę dotycząca ich zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Galeria

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Ogłoszenia

  • Konsultacje 24 marca godzina 17:00-18:00 +

    24 marca odbędą się konsultacje od godz 1700 do godziny 1800, Ze względu na obostrzenia spowodowane COVID 19 konsultacje odbędą DALEJ
  • 1

filmy

My na mapie