Patron Szkoły

 

 393px-POL Radzionkw COA.svg

Józef Piotr Lompa(ur.29 czerwca1797wOleśnie, zm.29 marca1863wWoźnikach) –górnośląskidziałacz, poeta, tłumacz, publicysta – współpracownik wielu ówczesnych pism, prozaik, pionier oświaty ludowej oraz etnografii na Śląsku. Prekursor procesu polskiego odrodzenia narodowego naGórnym Śląskuoraz autor polskich podręczników szkolnych.

W rodzinnej miejscowości ukończył naukę elementarną oraz pobierał nauki gry naorganachiskrzypcachdzięki czemu mógł zarabiać pieniądze jako muzyk. Przez rok był organistą wWieluniu, a później podjął pracę w rodzinnej miejscowości jako pisarz, tłumacz sądowy, guwerner oraz sekretarz „Komisji generalnej spraw ziemskich i włościańskich”. W latach 1815-1817 kształcił się w katolickim seminarium we Wrocławiu. Początkowo pracował jako nauczyciel szkół elementarnych w Cieszynie w powiecie sycowskim,Łomnicy, oraz wLublińcu. Po powrocie naGórny Śląskprzyczynił się do utworzenia szkoły podstawowej wLubszykołoLublińca, gdzie przez ok. 30 lat pracował na posadzie nauczyciela, ale także pełnił funkcje pisarza gminnego iorganisty. Byłpoliglotąoraz tłumaczem przysięgłymjęzyka polskiego, czeskiegoiniemieckiegodzięki czemu pracował przy komisji ustalającej granice międzyKrólestwem Polskima Śląskiem.

Pracując na posadzie nauczyciela w Lubszy rozpoczął działalność pisarską, społeczną oraz narodową za co został dyscyplinarnie zwolniony w 1849 roku przez władze pruskie. Władze rejencji opolskiej pozbawiły go także emerytury oraz wymówiły mu służbowe mieszkanie. W 1858 roku z powodu policyjnych szykan przeniósł się do Woźnik gdzie był tłumaczem sądowym.

Przez cały okres pracy w szkole zaangażowany w twórczość literacką. WBytomiuzwiązany był z tamtejszym wydawnictwem „Dziennik Górnośląski”, broniącym praw i języka ludności polskiej. W 1848 roku był inicjatorem założeniaTowarzystwa Nauczycieli Polakóworaz Towarzystwa Pracujących dla Oświaty Ludu Górnośląskiego wBytomiu. W 1849 roku wraz z nauczycielemEmanuelem Smołkązałożył Towarzystwo Nauczycieli Polaków w Bytomiu. Przeciwstawiał sięgermanizacji. Domagał się nauki języka polskiego oraz historii Polski w szkołach oraz był zaangażowany w ideę tworzenia polskich bibliotek na Śląsku. Założył Czytelnię Ludową w Lubecku k.Lublińca.

Utrzymywał kontakty z innymi działaczami polonijnymi w PrusachGustawem Gizewiuszemoraz naŚląsku CieszyńskimzPawłem Stalmachem. Korespondował z wielu wybitnymi PolakamiJózefem Łepkowskim,Jerzym Bandtkie,Kazimierzem WóycickimorazJózefem Kraszewskim, któremu m.in. przesłał w 1861 roku wiersz „Przestroga do przeciwników narodowości polskiej na Śląsku Pruskim”

Zmarł w 1863, pochowany został na cmentarzu wWoźnikach.

KALENDARZ SZKOLNY

filmy

My na mapie