Historia

 

 393px-POL Radzionkw COA.svg

     Szkołę Podstawową Nr 4 zbudowano w latach 60-tych w czasie trwania w całej Polsce akcji "1000 szkół na tysiąclecie". Fundatorem budynku była załoga Kopalni Radzionków. 28 sierpnia 1965 roku uroczystego otwarcia szkoły dokonał gen. Jerzy Ziętek. W swoim krótkim przemówieniu wyraził on słowa uznania pod adresem fundatora budynku i społeczeństwa miasta Radzionków. Poza tym wkład fundatora został upamiętniony w akcie erekcyjnym i uwidoczniony w treści tablicy pamiątkowej, która została wmurowana przy wejściu głównym. W tym samym dniu szkole nadano imię Józefa Lompy - bojownika o polskość Śląska.

     Pierwszym kierownikiem została p. Eugenia Wydro, którą po odejściu w 1974r. na emeryturę zastąpił p. Ireneusz Morawiak.

     W 1975r. w całej Polsce nastąpił nowy podział administracyjny kraju. Radzionków utracił prawa miejskie i został przyłączony do Bytomia. W związku z tym wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze rozpoczęły pracę pod kierownictwem Wydziału i Wychowania w Bytomiu. Jednocześnie nastąpiła zmiana numeracji szkół w wyniku, której szkole przyporządkowano numer 19. Dzięki staraniom załogi KWK "Powstańców Śląskich" /dawniej KWK Radzionków/ 9 grudnia 1978r. Szkole nadano sztandar. Uroczystość nadania zbiegła się z 60-tą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

     W roku szkolnym 1988/89 kierownictwo szkoły przejęła p. Irena Tobór. Jednocześnie w szkole rozpoczęły się przygotowania do obchodów 25-lecia szkoły, na które zaproszeni zostali byli pracownicy, władze oświatowe i  przyjaciele szkoły.

     Od 1999r. obowiązki dyrektora szkoły przejęła mgr Halina Hypki. Zmiana dyrektora zbiegła się z realizacją reformy oświatowej, zgodnie z którą szkoła podstawowa kształci uczniów klas I - VI. W roku 2001 nastąpiło połączenie  Szkoły Podstawowej Nr 5 i Szkoły Podstawowej Nr 4 pod wspólną nazwą Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Radzionkowie. W roku 2003 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 utworzono Gimnazjum Nr 2 w Radzionkowie i od tego momentu szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie.

 

GALERIA

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

filmy

My na mapie