Stołówka

 

 393px-POL Radzionkw COA.svg

Szanowni Państwo

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za obiady do 10 dnia każdego miesiąca.
Po upływie tego terminu posiłek będzie wstrzymany.

 

Wrzesień

18 dni X 3,00 zł = 54,00 zł 
obiady płatne na konto bankowe
15 1050 1230 1000 0023 3689 9857

  

UWAGA!!!

Aby uzyskać zwrot za niewykorzystane obiady, należy nieobecność ucznia zgłosić dzień wcześniej w kuchni szklonej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

 

KALENDARZ SZKOLNY

filmy

 

My na mapie